Privacyverklaring

Wat is het doel van pREGnant?
Het doel van pREGnant is het vergroten van kennis over geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Hiermee kunnen betere afwegingen door jouw zorgverlener en jouzelf gemaakt worden als er een keuze gemaakt moet worden over jouw behandeling. Dit geldt voor de behandeling van tijdelijke klachten en chronische ziekten, voor en tijdens de zwangerschap en/of tijdens de borstvoedingsperiode. Zo draagt het zwangerschapsregister bij aan (nog) veiliger gebruik van geneesmiddelen.


Persoonsgegevens
Bijwerkingencentrum Lareb hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Bijwerkingencentrum Lareb verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit gebeurt volgens het Algemeen privacyreglement van Bijwerkingencentrum Lareb.

De persoonsgegevens die gevraagd worden, worden gebruikt voor de inschrijving als deelnemer aan dit onderzoek. Op deze manier kan gecontroleerd worden dat één persoon zich als unieke deelnemer van dit onderzoek inschrijft. Zo worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de onderzoeksdoeleinden. 

De persoonsgegevens worden versleuteld op een aparte server opgeslagen. Het ICT-systeem haalt automatisch jouw e-mailadres hier uit om de e-mails naar jou te verzenden. De persoonsgegevens zullen gebruikt worden om te verifiëren dat de juiste gegevens van de juiste persoon uitgewisseld worden als er aanvullende informatie opgevraagd wordt. Indien aanvullende informatie gewenst is, zal dit uitsluitend met jouw toestemming, als deelneemster, opgevraagd worden. In een enkel geval kan Bijwerkingencentrum Lareb dus met jouw toestemming extra informatie opvragen bij een zorgverlener, apotheek of Perined (de Perinatale Registratie Nederland). De gegevensuitwisseling zal hierbij in overeenstemming met de wettelijke bepalingen plaatsvinden.
De onderzoeksgegevens worden gescheiden van de persoonsgegevens opgeslagen. De onderzoeksresultaten zijn daarmee niet tot het individu te herleiden. Alleen in incidentele gevallen zullen de onderzoeksgegevens aan de persoonsgegevens gekoppeld worden, bijvoorbeeld als we met jouw toestemming extra informatie opvragen.

De persoonsgegevens die in dit onderzoek worden verwerkt zijn (persoonsgegevens worden niet gedeeld buiten de Europese Unie):

 • Voorletter(s)
 • Meisjesnaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Postcode 
 • Naam en plaats van jouw verloskundige of gynaecoloog (als je toestemming hebt gegeven voor het opvragen van aanvullende gegevens) 
 • Naam en plaats van jouw apotheek (als je toestemming hebt gegeven voor het opvragen van aanvullende gegevens)
 • Naam en plaats van jouw huisarts (als  je ook meedoet aan het internationale EURAP onderzoek en toestemming hebt gegeven voor het opvragen van aanvullende gegevens)
 • Naam en plaats van specialist (als je ook meedoet aan het internationale EURAP onderzoek en toestemming hebt gegeven voor het opvragen van aanvullende gegevens)
 • Bijzondere persoonsgegevens en medische gegevens zoals:
  • Geboorteland en bevolkingsgroep van jouzelf en de biologische vader (mogelijk is dit van invloed op de relatie tussen geneesmiddelgebruik en zwangerschapsuitkomsten, waardoor dit voor de analyses van het onderzoek belangrijk is)
  • Opleidingsniveau (mogelijk heeft dit verband met geneesmiddelgebruik en zwangerschapsuitkomsten, waardoor dit voor de analyses van het onderzoek belangrijk is)
  • Geneesmiddelgebruik van de deelnemer
  • Ziekte(n) en ziektegeschiedenis 
  • Eerdere zwangerschappen
  • Zwangerschapscomplicaties
  • Gegevens omtrent bevalling
  • Leefstijlfactoren: roken, alcohol en drugsgebruik 
  • Gezondheid kind (aangeboren afwijkingen, ziekte(n), ontwikkeling) 


Uitnodiging door zorgverlener
Bijwerkingencentrum Lareb heeft zorgverleners gevraagd om je uit te nodigen voor deelname aan pREGnant. Deze uitnodiging is voor Bijwerkingencentrum Lareb niet zichtbaar. Bovendien betekent de uitnodiging niet dat jij al deelneemt aan pREGnant. Je neemt pas deel als je de toestemmingsverklaring in het aanmeldformulier hebt ingevuld en zelf aangegeven hebt dat je daadwerkelijk mee wilt doen. Dit doe je door, nadat je het aanmeldformulier hebt verzonden, binnen 48 uur te klikken op de activatielink die wij je sturen. Als je besluit niet mee te doen, worden jouw gegevens automatisch en ongezien na 7 dagen door het systeem verwijderd.
Zorgverleners worden in principe niet geïnformeerd of je deelneemt aan pREGnant. Zij hebben geen inzicht in jouw antwoorden van de vragenlijsten. Alleen met jouw expliciete toestemming zal Bijwerkingencentrum Lareb in een enkel geval aanvullende informatie bij de zorgverlener opvragen. Deze expliciete toestemming wordt per zorgverlener gevraagd in het aanmeldformulier en in de vragenlijsten.

Delen met derden
In sommige gevallen wordt er in de vragenlijst een ernstige situatie, zoals een aangeboren afwijking, vermeld. Deze situaties worden, met enkele medische gegevens maar zonder persoonsgegevens (met uitzondering van de leeftijd en het geslacht van de betreffende persoon), gedeeld met:

 

Het doel hiervan is dat deze partijen de nationale en internationale geneesmiddelenveiligheid zo kunnen bewaken en indien er noodzaak toe is passende maatregelen treffen. 

De onderzoeksgegevens uit de vragenlijsten worden ingezet voor pREGnant en daaraan gekoppeld onderzoek. In incidentele gevallen kunnen gegevens, ontdaan van persoonsgegevens, gebruikt worden voor onderzoek door andere partijen. Dit gebeurt alleen met instemming van Bijwerkingencentrum Lareb, waarbij het onderzoek in ieder geval voldoet aan de normen en strikte voorwaarden die Bijwerkingencentrum Lareb hiervoor stelt. De onderzoeksresultaten zullen gepresenteerd worden zonder dat dit tot één specifiek persoon te herleiden is.

Afmelden voor deelname aan pREGnant
Jij kunt je op ieder moment afmelden voor deelname aan pREGnant. Dit kun je doen door in te loggen op jouw account en in het menu 'Mijn vragenlijsten' de afmeldknop te gebruiken. Of stuur een e-mail naar info@pregnant.nl. Je ontvangt dan geen vragenlijsten van pREGnant meer.

Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling 
De gegevens die in de vragenlijsten worden verzameld, worden geautomatiseerd verwerkt en komen terecht in een database van Bijwerkingencentrum Lareb. Dit is een afgeschermde database waar alleen zorgvuldig gekozen medewerkers toegang tot hebben.

Medisch Ethische Toetsingscommissie
pREGnant is voorgelegd aan de Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO). De CMO is van oordeel, met inachtneming van hetgeen in de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (WMO) staat, dat pREGnant niet onder de reikwijdte valt van de WMO. 

Recht op inzage, correctie en verwijdering
Jij kunt te allen tijde een verzoek indienen om jouw toestemmingsverklaring in te trekken of om jouw (persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. Neem met een dergelijk verzoek contact op via e-mail (info@pregnant.nl) of bel 073-6469700 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). Bijwerkingencentrum Lareb zal jouw verzoek binnen 4 weken afhandelen.

Bewaartermijnen van contact- en onderzoeksgegevens 
Jouw e-mailadres dat voor de communicatie over het onderzoek gebruikt wordt, wordt tot 1 jaar na het einde van jouw deelname aan dit onderzoek bewaard. Daarna worden deze contactgegevens verwijderd. Als jij na afronding van jouw deelname toestemming hebt gegeven om jou nog te mogen benaderen, zal het e-mailadres niet verwijderd worden. De onderzoeksgegevens worden in principe tot 15 jaar na het einde van dit onderzoek bewaard. Na 15 jaar wordt bekeken of de onderzoeksgegevens nog steeds bruikbaar zijn voor de bewaking van de medicijnveiligheid. Hierna wordt door Bijwerkingencentrum Lareb een besluit genomen over het bewaren of verwijderen van deze onderzoeksgegevens.

Beveiliging
Bijwerkingencentrum Lareb heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De onderzoeksgegevens worden verzameld via deze website. Deze website is beveiligd met een Transport Layer Security (TLS)-certificaat. Hierdoor blijft alle informatie tijdens het transport afgeschermd en niet leesbaar voor anderen. Deze beveiliging is te controleren in de adresbalk van uw browser, waarin zichtbaar is dat de website begint met https://.
Na jouw inschrijving op deze website, zal ter controle van het e-mailadres een activatielink naar de opgegeven mailbox worden verzonden. Deze activatielink blijft maximaal 48 uur geldig.
Jouw persoonsgegevens en wachtwoord worden middels een encryptie (versleuteling) in de database opgenomen. De onderzoeksgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van Bijwerkingencentrum Lareb. En daarbij alleen de medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes en met de daarvoor geldende rechten.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein bestandje, dat met webpagina's wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. Met deze cookies proberen wij onze toekomstige dienstverlening én jouw ervaring bij het bezoeken van onze sites te verbeteren. Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website gebruik van functionele cookies. Functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren) worden altijd geplaatst wanneer jij onze website bezoekt. Het doel van een functionele cookie is om de huidige scrollpositie op te slaan. Deze verloopt na een sessie. Hierdoor kunnen wij vastleggen waar je in een vragenlijst gebleven bent en ervoor zorgen dat je bij het opnieuw benaderen van de vragenlijst verder kan gaan waar je de vorige keer gebleven was.

Gebruik van doorverwijzingen naar andere websites
Je dient je ervan bewust te zijn dat Bijwerkingencentrum Lareb niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, die je via een link op onze website benadert. Wij raden je aan bij dergelijke websites telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen. Jij kunt zien dat je niet meer op de website van pREGnant bent als de URL (websiteadres boven in de adresbalk) is gewijzigd.

Contactpersoon
Heb jij vragen over deze privacyverklaring ? Neem dan contact op met Bijwerkingencentrum Lareb via telefoonnummer: 073 – 64 69 700 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of via e-mail: info@pregnant.nl.

Bedrijfsgegevens
De uitvoering en het beheer van pREGnant wordt gedaan door: 

Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 – 64 69 700
E-mailadres: info@lareb.nl

 

Home Hoe Aanmelden