Zwangerschapsregister pREGnant
Zwangerschapsregister pREGnant
pregnanttest.lareb.nl
Klik Share Button Image en selecteer de optie “Zet op beginscherm" om Zwangerschapsregister pREGnant toe te voegen aan uw beginscherm.
Zet op beginscherm Cancel
Close

Welkom bij pREGnant

Met pREGnant worden gegevens van zwangere vrouwen verzameld over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Door gegevens van veel zwangere vrouwen te vergelijken, die juist wel of geen geneesmiddelen gebruiken, komt er waardevolle informatie beschikbaar. Zo kunnen zorgverleners hierover in de toekomst nog beter advies geven! Lees meer
Aanmelden 073E3E63-F2EA-4EAA-AB53-E0AB161896C6@2x Created with sketchtool. Inloggen 073E3E63-F2EA-4EAA-AB53-E0AB161896C6@2x Created with sketchtool.

Over pREGnant

Wat is pREGnant?

Met pREGnant worden gegevens verzameld over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Het doel van pREGnant is het vergroten van kennis over geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap.

Zo kunnen verloskundigen, gynaecologen en artsen betere adviezen geven en wordt het gebruik van geneesmiddelen (nog) veiliger.

Waarom is pREGnant belangrijk?

Veel vrouwen gebruiken wel een keer een geneesmiddel tijdens de zwangerschap. Dit kunnen middelen zijn die door een arts zijn voorgeschreven, maar ook vrij verkrijgbare zelfzorg- of homeopathische middelen. Van een aantal geneesmiddelen is bekend dat ze veilig gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap. Maar er zijn ook middelen waarvan weinig bekend is over het effect op de zwangerschap en het (ongeboren) kind.

Voor een verloskundige, gynaecoloog, arts of uzelf is het daarom moeilijk om te beslissen of het verstandig is een geneesmiddel te gebruiken tijdens de zwangerschap. Daarbij moeten de mogelijke effecten van het gebruik van een geneesmiddel worden afgewogen tegen het belang van het stabiel houden van een (chronische) ziekte.

Ook als u of uw cliënte/patiënte geen geneesmiddelen gebruikt, zijn deze ervaringen tijdens de zwangerschap heel waardevol. Daarnaast kan het in een later stadium van de zwangerschap alsnog nodig zijn een geneesmiddel te gebruiken.

Zwangere vrouwen (deelneemsters)

Voor pREGnant vult u 6 vragenlijsten in. Deze gaan over het verloop van de zwangerschap en bevalling, geneesmiddelgebruik en de gezondheid van moeder en kind.

Zorgverleners

De dataverzameling gebeurt door middel van vragenlijsten die worden ingevuld door uw cliënte/patiënte. De medewerking van u als de zorgverlener wordt gevraagd bij het benaderen van zwangere vrouwen.

Bijwerkingencentrum Lareb

pREGnant wordt uitgevoerd door de Teratologie Informatie Service van het Bijwerkingencentrum Lareb en werd ontwikkeld in samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen. De Teratologie Informatie Service, is voor zorgverleners, op werkdagen te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur via 073-64 69 702

Voor deelneemsters

Wie kan deelnemen aan pREGnant?

Alle zwangere vrouwen in Nederland kunnen deelnemen. Ook als u geen geneesmiddelen gebruikt, willen we uw ervaringen tijdens de zwangerschap weten. Daarnaast is het mogelijk dat u in de komende maanden alsnog een geneesmiddel gaat gebruiken

Wat houdt deelname in?

U vult in totaal 6 vragenlijsten in op internet. De eerste vragenlijst vult u zo vroeg mogelijk in, bij voorkeur voor 17 weken zwangerschap. De vervolgvragenlijsten ontvangt u met 17 en 34 weken zwangerschap en 2, 6 en 12 maanden na de bevalling.

Na aanmelding voor deelname, vult u eerst een toestemmingsformulier in. Direct daarna kunt u de eerste vragenlijst invullen. Wanneer u een volgende vragenlijst kunt invullen, ontvangt u hierover een e-mail. U kunt op elk moment stoppen met uw deelname, zonder hiervoor een reden op te geven. De vragenlijsten gaan over het gebruik van geneesmiddelen, het verloop van uw zwangerschap en bevalling en de gezondheid van u en uw (ongeboren) kind. Het invullen van de eerste vragenlijst duurt 10-30 minuten. Het invullen van de andere vragenlijsten duurt 5-20 minuten.

Ik wil deelnemen

Aanmelden

Heeft u een uitnodiging van uw verloskundige of gynaecoloog ontvangen? Of heeft u geen uitnodiging, maar wilt u wel deelnemen? Dan kunt u zich hier aanmelden voor deelname.
Aanmelden 073E3E63-F2EA-4EAA-AB53-E0AB161896C6@2x Created with sketchtool.

Opnieuw zwanger

Bent u opnieuw zwanger en doet u al mee met pREGnant? Log dan in en klik na het inloggen op "Nog een deelname starten"
Inloggen 073E3E63-F2EA-4EAA-AB53-E0AB161896C6@2x Created with sketchtool.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

pREGnant is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en de beveiliging en opslag van gegevens is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De vragenlijsten worden via een beveiligde internetverbinding ingevuld. Uw persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen en zijn niet direct te koppelen aan de antwoorden die u geeft. Voor onderzoek van pREGnant worden uw antwoorden samen met die van vele andere zwangere vrouwen bekeken. Een uitgebreid privacy statement vindt u hier >


Het contact voor pREGnant gaat via de e-mail. We vragen u daarom aan ons door te geven als uw e-mailadres verandert. Dit kunt u zelf doen als u bent ingelogd onder het kopje ‘Mijn Gegevens’ of door een e-mail te sturen naar info@pregnant.nl

Meer informatie over medicijngebruik tijdens de zwangerschap?

Alle informatie kunt u ook vinden in onze folder. Deze kunt u hier downloaden.
Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@pregnant.nl

Voor zorgverleners

In het landelijk zwangerschapsregister pREGnant rapporteren zwangere vrouwen over hun geneesmiddelgebruik en andere relevante onderwerpen met betrekking tot de zwangerschap. Op deze manier wordt de ervaring met geneesmiddelen in de praktijk systematisch gedocumenteerd en levert dit meer inzicht in verantwoord gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Via diverse communicatiekanalen vanuit de Teratologie Informatie Service (TIS) van het Bijwerkingencentrum Lareb, zal deze informatie ook naar u gecommuniceerd worden.

De medewerking van u als zorgverlener wordt gevraagd bij het benaderen van zwangere vrouwen voor deelname. Als zorgverlener komt u namelijk vaak al vroeg in de zwangerschap in contact met de zwangere vrouw. U, of uw assistent(e), kunt haar op dat moment attenderen op het belang om deel te nemen aan pREGnant.

Meewerken als zorgverlener aan pREGnant

Als u mee wilt werken aan pREGnant, dan kunt u vrouwen attenderen op en/of uitnodigen voor pREGnant.
U kunt inloggegevens aanvragen voor een zorgverlener-account via info@pregnant.nl. Vanuit dit account kunt u een zwangere vrouw uitnodigen voor deelname door haar naam en e-mailadres in te vullen. Er wordt dan automatisch een uitnodiging aangemaakt die per e-mail wordt verzonden. Daarnaast kunt u de informatiefolder van pREGnant tijdens het consult meegeven aan uw cliënte/patiënte. Wanneer u vrouwen enkel attendeert op pREGnant door de informatiefolder uit te reiken, kunnen zij zichzelf aanmelden voor deelname.

Een vrouw die door u is uitgenodigd voor deelname, blijft voor ons anoniem. Persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen en automatisch verwijderd wanneer de vrouw niet ingaat op de uitnodiging voor deelname.

Meer informatie over pREGnant?

De informatie uit pREGnant zal, alleen met toestemming van de vrouw, aangevuld worden met gegevens uit de Perined.
pREGnant is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en de opzet is voorgelegd aan de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van het Radboudumc. Het volledige privacy statement kun u hier vinden.

Mocht u (extra) promotiemateriaal willen aanvragen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via info@pregnant.nl of 073- 64 69 700

Internationaal onderzoek zwangerschap en anti-epilepticagebruik

EURAP is een internationaal onderzoek naar de effecten van anti-epilepticagebruik tijdens de zwangerschap op het ongeboren kind. De afkorting EURAP staat voor European Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy. In Nederland valt EURAP onder de verantwoordelijkheid van het Bijwerkingencentrum Lareb.
Meer informatie

Op zoek naar informatie over geneesmiddelengebruik rondom de zwangerschap?

Klik hier

Contact

  • BB0DBDBB-0367-4827-BAE0-675468B0A9CA@2x Created with sketchtool. 073-6469700
  • 887FA4EA-53DA-4A34-B516-5CDF795228F7@2x Created with sketchtool. info@pregnant.nl

Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Ook als u interesse heeft in een mogelijke samenwerking kunt u ons benaderen.

Postadres (postzegel is niet nodig):

Bijwerkingencentrum Lareb
t.a.v. pREGnant
Antwoordnummer 10670
5200WB ‘s-Hertogenbosch

Wijzigingen doorgeven

Mochten uw contactgegevens veranderen, vragen wij u dit aan ons door te geven. Dit kunt u zelf doen onder het kopje ‘Mijn Gegevens’ of door een e-mail te sturen naar info@pregnant.nl